ภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สุดแห่งพระอัจฉริยภาพ 20/10/2016 – Posted in: General, Lifestyle

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงสนพระราชหฤทัยการถ่ายภาพอย่างจริงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าในสมัยก่อนนั้น อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ยังไม่ทันสมัยอย่างในปัจจุบันนี้ แต่พระองค์ก็ทรงศึกษา และฝึกด้วยพระองค์เอง ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ทรงคิดค้นและประดิษฐ์แว่นกรองแสงพิเศษ ทรงนำไปทดลองฉายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้ยังทรงเชี่ยวชาญในการล้างฟิล์ม และการอัดขยายภาพทั้งขาวดำและภาพสีภายในห้องมืด ณ ที่ทำการสถานีวิทยุ อ.ส. พระองค์ทรงเป็นนักถ่ายรูปผู้มีพระปรีชาสามารถยิ่ง

14657508_526639257530089_4134319961320563393_n 
14718826_526642384196443_4627161091125654937_n
14705810_526642434196438_8442838146108110646_n14720406_526642487529766_6759415009005428022_n

14724448_526639140863434_7179338298660550474_n

photo-of-king-1
photo-of-the-king-31

photo-of-the-king-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก :  http://www.supremeartist.org/thai/photo/index.html

 

« I met her at Koh Tao. (Cr.Calvinphuri)
Press : LONELY in DONT Journal, September issue 2016. »